Denne stileia (ca 14 km) er nok den første ”landeveien” på Utøy, ettersom den går langsmed sjøen – der den første busettinga var.

Langs stien finnes det flere kulturelle, historiske og botaniske severdigheter som er nærmere beskrevet, både på denne nettsida og ute på stien på spesielle opplysningstavler.

Vi har møtt stor velvilje frå grunneierne, og en solid dugnadsinnsats fra privatpersoner og lag og foreninger, samt en nødvendig bit offentlig tilskudd (tidligere STILK, nå SMIL-midler) ligger i bunnen når vi kan ønske velkommen til kulturstien.

Stien ble i 2002 tildelt Inderøy Bondelags Bygdestipend, og ble utvidet i 2008.

 

Grendalaget på Utøy takker for all hjelp og støtte ved opparbeidinga av stien.

God tur!

 

 

 

 

Tips, bilder fra stien mm kan sendes til webmaster@inderoysti.no