Melhusgjale – husmannsplass fra 1875 til 1945

Første husmannen her var jektseiler i tillegg til å være husmann. Severin Sivertsen, født 1838, gift med Ingeborg Marta. De hadde 7 barn som alle reiste til Trondheim og fikk arbeid der. De neste plassfolkene var Johan Isakson og Tora. De hadde 4 barn. Den yngste Karl (gift med Aslaug Melhusvolden), kjøpte plassen i 1945. Dette var den siste husmannsplassen under Melhus.

Husene på plassen (stue og fjøs sammenbygd, se tegning) brant ned i 1986, og det ble bygd ny stue like ved.

Info