Vass-saga i Melhusfossen

Denne fossen ble utnyttet til drift av sag og mølle. Mot slutten av 1800-tallet/begynnelsen av 1900-tallet var det sag her. Det var en enkel spindel sag* med vannhjul – se bilde. Saga var i bruk fram til 1912.

Før dette var det mølle her, også den drevet ved hjelp av vannkraft. Hvor lenge vites ikke, men det tok slutt rundt 1862.

Den siste innretningen på stedet stod her rett etter krigen. Da var det lagt en renne fra toppen av fossen og bortover. I enden av renna var det et spann med mange hull i bunn. Den perfekte friluftsdusj !

* Enkel spindel sag: Et sagblad/skjær. Også mulig med to sagblad, men dette krever mer drivkraft.

Info