Kultursti Verdalsgrenda – Straumen

Stene kultursti og Omvei'n natursti er to flotte runder som gjerne kan kombineres, og som begge starter fra Inderøy gjennvinningstasjon. 

kart_web3

Turbeskrivelse

Lengde: 3,5 km rundtur (både kultur og natursti)
Parkering: Inderøy gjenvinningsstasjon
Vanskelighetsgrad: Enkel

Stene kultursti (1)

Litt kupert men enkel rundtur som starter med stigning opp til smørbekken før stien svinger inn i skogen og tar deg gjennom variert skogsterreng tilbake ned mot hovedveien. Flott utsiktspunkt med benk på smørbekken. Langs stien vil du finne en rekke historiske oppslag og blant annet lære om husmannsplassene langs stihen og om pensjonsordningens utvikling fra vikingetida og fram til i dag !

Hvorfor het det Smørbekken ?

Husmannsplassen Stene ble omtalt som "Smørbekken" på slutten av 1700-tallet. Navnet stammer fra tiden bøndene på Sakshaug skulle ha buskapen på sommerbeite på «Nordfjellet». Da jaga de dyrene til nordsida av bygda der det var båtskyss over fjorden. Men dyra måtte ha vann underveis, og her var det et oppkomme som aldri var tomt. Når de kom tilbake om høsten var de også innom denne drikkestasjonen. Da fikk de som bodde på plassen smør i vederlag. Derav navnet: “Smørbekken”.

Omvei’n natursti (2)

På Omvei’n natursti vil du finne en rekke oppslag om vanlige dyr og innsekter du kan finne i naturen på Inderøy. Fra her du står og ned til den store gapahuken på Markaplassen (grønn løype) er det ca 600 meter.

Kombiner gjerne en tur i rød løype og avslutt med naturstien og en rast i
gapahuken.