Plassen

Velkommen til vandring i et vakkert og variert kulturlandskap med historiesus i Inderøy ! Her kan du benytte deg av bålpanne, sitteplasser og skotthyllbanen. På enden av det røde huset er det et utedo (se skilt). Vi ønsker deg en god tur videre !

Verdalsgrenda Vellag

Oppstarten til Verdalsgrenda Vellag var mange jevngamle barn i grenda som ønsket seg fotballplass. Det gamle gårdstun-området på Verdal nordre ble stilt til disposisjon. Dette ble «Plassen» og det var sommeren 1979. I oktober samme år ble ti menn i grenda enige om å starte et lag med navnet «Verdalsgrenda Vellag».

Målet var å skape kontakt, samhold og trivsel for innbyggerne i grenda. Det ble etter hvert arrangert flere faste aktiviteter og vellaget har hatt mange store oppgaver gjennom disse årene. «Kultursti Verdalsgrenda» (1994/1995) og «Vellags-huset» på Plassen (2003) er to av disse.

I 2024 er det 40 husstander i Verdalsgrenda Vellag.

Verdalsstua

Verdalsstua er bygd på gården Verdal nordre rundt 1820, og er av rundtømmer i lafteteknikk. Huset er oppført etter den tradisjonelle byggeskikken på Innherred – kalt «den opprinnelige trønderlåna».

Stua var opprinnelig ikke bordkledd utvendig, og var smurt med tjære. Taket var tekt med god never og grastorv over.

På 1930-tallet ble gårdsanlegget på Verdal nordre flytta fra høydedraget til ny tomt nede i lia. Stua ble stående igjen og var i flere år utleid. Den ble tatt ned stokk for stokk og flyttet til Inderøy bygdemuseum som første bygningen der, i 1950. Stuebygningen stod opprinnelig vest for vellagshuset.