Asphaugen

Asphaugen var husmannsplassen Sivert Larson og kona Ingeborg Anna Jystad fikk feste på 3. jaunar 1850. Husmannsplassen ble skilt ut fra gården mora Beret eide, noe som forklarer hvorfor det var såpass mye jord til plassen. Sivert og Ingeborg hadde to døtre, Anna Bergite og Jonetta. Plassen de rydda var forholdsvis stor, for de hadde ku, 4 sauer og gris.

Far til Sivert tok livet sitt da Beret lå i barselseng og skulle få Sivert. Beret fikk tatt over gården i 1847, og giftet seg igjen med Falkor Falkorson, som tok navnet Undersaker. Falkor var 21 år yngre enn Beret, og det var nok meninga at de skulle drive gården lenge, derfor fikk Sivert (som hadde odel) et stort jordstykke til husmannsplass (Asphaugen). Men det ble tungt økonomisk for Falkor og Beret, og i 1851 måtte de selge gården til naboen på Hegdal. Da tok de «kårjord» nede ved sjøen her, og kalte hjemmet for «Kåret». Senere ble jorda solgt til Kristian Rostad, som kalte stedet for Lysaker.

Asphaugen er ikke nevnt i tellinga i 1891.

Nedenfor Asphaugen (har du passert, eller kommer snart til) er en bukt der du på fjære sjø kan gå nesten 100 meter ut. Disse har du flere av langs kulturstien. Her kunne en sette line på fjære sjø, og da det ble flo bet fisken. Da det ble fjære igjen kunne en høste fangsten.

Info