Bier !

Dere står nå foran bostedet til flere hundretusen bier.

Honning er blitt røvet fra ville bier i årtusener. Midt på 1800-tallet ble det startet med kuber med løse rammer i. Om vinteren har hvert bisamfunn en kube (ynglerommet). Om sommeren bygges det på med flere kasser etter behov (skattkasser). I en normal kube er det om vinteren ca. 20.000 arbeidsbier, og en dronning. Om sommeren kan antallet arbeidsbier øke til opptil 70.000, og i tillegg opptil 5000 droner (hannbier), som dør om høsten.

2020-06-07_1204

Info