Gamleveien

Gamleveien (2)

Fra Vangshylla og rett opp gjennom bakkene gikk gamleveien, som var den første offentlige vei her fra begynnelsen av 1800-tallet. Men helt fra den første bosettinga i Vangsgrenda har det nok vært vei eller sti her for folk som skulle ned til naustene eller til sjøen. Etter at nyveien var ferdig i 1930, ble gamleveien redusert til avlingsvei og snarvei.

I Vangsenget, på toppen av bakkene, startet Anton Ulven opp et sagbruk i 1936. Han drev det til 1951. Etter den tid drev Asmund Norum noen år før bruket ble nedlagt. Like ved sagbruket bygde Einar Winje omkring 1948 opp et hus der han dreiv med produksjon av sementtakstein en del år.

Sjøbakken (1)

Her lå en husmannsplass som var i bruk en kort tid. I 1875 var smed Peder Sveinsson og Jokomina Jonsdtr plassfolk der. De hadde en datter som også het Jokomina.

Plassen må ha vært liten, for det er opplyst at de fødde 1 sau.

Sjøbakken ble nedlagt som husmannsplass før 1891.

Sysvedalen (3)

Denne dalen går fra Rotvoldfjæra oppover mot Rotvold. Her er sikkert et veldig gammelt stykke dyrkajord – sørvendt og god jord.

Navnet forteller at det er dyrka ved avsviing av krattskogen – altså et svee der det ble sådd korn. Videre forteller navnet at jordstykket vender mot sør.

Sysvedalen er nok en språklig omdanning av Sørsvee-dalen

Se tavle.

Flyfoto fra Vangshylla fra 1953:

Info