I 1867 solgte Ole A. Sundfær Røvika, som han hadde kjøpt av svigerfaren sin i 1850. Han tok seg da «jordkår» på Havet og flyttet hit sammen med kona Ane Elisabeth, og to barn.

Ole døde rundt 1890, men Ane Elisabeth levde og bodde der til 1900. Da ble stua revet – jorda hadde allerede gått tilbake til gården tidligere.

Jorda som tilhørte denne plassen gikk fra Ner-Håggån på Hjulstad og langs sjøen hit til Hav-elva. På andre siden av elva lå Ørsebekken. Lenger oppe i elva var det i 1620-åra registrert to bekke-kverner.

Navnet Havet kan komme fra den eldre betydningen av «hav», heving, dvs. at det var en plass for å dra i land båter/fiskeredskap.

Info