Om du følger veien ned til sjøen rett nedenfor her finner du husmannsplassen Litleenget, som Arnt Hegdal og Guri Nilsdatter Ytterøy anla i 1827. Stua de satte opp dette året er gamlestua som står i dag. På taket ble det brukt spon. Mot slutten av 1800-tallet fikk stua et tilbygg, og nå ble det lagt teglstein på hele taket. Denne steinen (som fortsatt ligger på taket) ble produsert på teglverket som Jørgen  Richter drev på Rostad. Gruva ble da erstattet med ovn, men en ser fortsatt hvor den var.

Etter Arnt fulgte 3 generasjoner med Johannes. Alle drev bruket i kombinasjon med fiske og håndverk. I 1906 ble plassen selveierbruk, og fikk da navnet ”Hegadalsness”. Så kom det nye tider med innlagt strøm til lys i 1920, telefon i 1925, springvann i 1933 – med et stort spann som første utslagsvask.

Den andre stua ble bygd i 1934, til Anna By (svigermor til Johannes II). Hele byggesummen var på 4000 kroner viser et gammelt byggeregnskap.

I 1949 startet arbeidet med en ny vei ned til bruket. Redskapene var spade, spett og ”slusbåre”. I 1952 var veien ferdig. En av de første bilene som var nede i  Hegdalsness var brannbilen – for fjøset brant ned. I dag blir husene brukt som  fritidseiendom.

Info