Husmannens levekår

Husmannskontrakt med Jørgen Richter

Den 5. april 1836 underskrev Jakob Pedersen Rostadbakken husmannskontrakt med Jørgen Richter. Kontrakten sa at han skulle få overta halvdelen av plassen som Peder Jakobsen (faren) hadde, under visse forpliktelser:

  • Han skulle betale 5 Spesidaler i årlig leie.
  • Det skulle være forsvarlig gjerde rundt plassen så ingen ”kreaturer” kom på gårdens jord. Løsgjengere eller andre, var det ikke lov og innlosjere uten Richters samtykke. Likeså skal han vise ”hørighet og lydighet” i alt som han som husmann befales.
  • Han hadde arbeidsplikt på gården når det var behov, til følgende betaling: 10 skilling for dagen, våronn, slåttonn og høstonn. For å skjære korn: 8 skilling Tolvfænningen, for opptaking av potet: 8 skilling Tolvfænningen, det samme fikk kona også, som også hadde pliktarbeid. Men for annet arbeid fikk hu 8 skilling dagen.
  • Til ved fikk han ta kvist, stubber samt einer, men ikke andre stående tre eller nedfall på gården. Men han fikk ta det ”fornødne” for og holde gjerder rundt plassen i stand. Men alt skulle godkjennes først.
  • I utmarka fikk han ha 4 sauer ut mai måned.
  • Og til slutt: Han måtte ikke reise bort uten først å ha tillatelse av Richter.

Kommentarer: 1 Spesidaler =5 ort. 1 ort = 24 skilling. Altså måtte Jakob arbeide i 60 dager for å betale plassleia. Det kan virke hardt at både mann og kone var pålagt pliktarbeid på gården, men det var lite annet arbeid å få, så dette gjorde at de hadde en form for fast arbeid i tillegg til husmannsplassen.

Info