(Litlmarka, Holmsveet)

Det står en gammel løe her som trolig stammer fra da det var husmannsplass mellom 1850 – 1910. Det var to generasjoner som bodde på den lille plassen. De dyrket litt potet, men alle som har bodd her drev med fiske. De siste plassfolkene på stedet (Ola og Paulina) hadde mange barn som alle døde i ung alder, bare en levde til han var 30 år. I 1910 ble plassen Kattaberget kjøpt som tilleggsjord til Sveet (Svebakk), et hjem rett ovenfor her eid av Jon og Olava Kvam.

Det går en historie som sier litt om livet her: Det var trange kår, og den eldste kona levde lenge etter at mannen døde, og da på fattigkassa. Mens mannen levde dro han og en til en høst til Stjørnafjorden for å fiske sild. Det hadde vært dårlig fiske her i fjorden, men lenger sør skulle det være bra. Så de tok med seg de garna som var brukbare og la i vei med båt og redskap. Det viste seg imidlertid at denne høsten var det nesten svart fiske i Stjørnafjorden, mens det rett etter de dro ble et stort innsig av sild her i fjorden. Kona gikk da i naustet og fant to garn som var så dårlige at mennene hadde lagt de igjen. På fjære sjø gikk hun ut og la ut garna, for så å gå ut igjen neste gang sjøen sank igjen, og plukka av silda. Da karene kom hjem på senhøsten hadde silda forsvunnet også her, men kona hadde saltet på to tønner med sild på det utradisjonelle fisket !

Litlmarka og Holmsveet var to plasser som lå vest for Kattaberget. Plassene ble solgt til Anton Grøn (Kvam) og lagt til Kvamsholmen som egne bruk i 1865.

Info