Kvernbakken, Rostadbakken 1

Foto: Kvernbakken ligger fint plassert i bakkene ned mot fjorden. En husmansstue av den sammenbygde typen med usedvanlig langt uthus.

Denne husmannsplassen er visstnok rydda av Petter Kristian Brunech omkring 1820. Han ble senere eier av en av Melhusgårdene. Peder og Magdalena kom flyttende fra Oldervika II (se egen tavle) i 1880 – åra og tok da over Kvernbakken. Peder var rådsdreng (arbeidsleder) til Richter, og en person med mye tillit og ansvar på Rostad. Et bevis på det var at Rostad kostet begravelse både for Peder og faren Anton.

De siste som bodde i Kvernbakken var Sofie og Anton Rostad (sønn til Peder og Magdalena). De bodde på plassen til 1954, og da hadde samme slekta brukt plassen fra før 1865.

Det var en stor plass der de hadde både ku, sau og gris, og dyrka både poteter og korn.

Info