Hvilebua her på Markaplassen ligger der åkeren til denne husmannsplassen var. En kan fortsatt se grunnmuren til husene der Andreas og Gullo bodde i 1865. I 1875 hadde sønnen Anders og kona Laura tatt over, men foreldra bodde her fortsatt. I 1891 døde Anders (54 år), og da ble Laura alene igjen på plassen. Hu sa fra seg mesteparten av jorda, men bodde her fram til 1915.

Jorda ble lagt til utmarka på gården og skogskolen på Steinkjer har benyttet stykket til forsøksfelt. En finner derfor mange treslag som ikke er vanlige i Trøndelag. Dette kan dere lese mer om i bua nedenfor.

Info