Du kan se tufter etter husmannsplassen som lå her, men det er ikke kjent når den var i bruk og heller ikke hvem som bodde her.

Plassen er ikke nevnt i skriftlige kilder og må derfor ha vært i bruk kun en kort tid. Like ved tuftene er det registrert en gravhaug.

Kommer du fra vest (Vangshylla) er du nå på vei mot husmannsplassene som hørte til under gården Rostad.

Info