Oldervika I – også kalt “Bakken”

De første plassfolka vi hører om her er Johannes og Edrikka Eriksdtr, omkring 1855. I 1865 blir Edrikka enke, men i 1875 har eldste dattera Elen Anna tatt over plassen. Hun er da gift med Bernt. Han var sønnen til Jens Anders Revik.

Både han og Edrikka bodde i Bakken når de døde. Bernt og Elen Anna tjente på Rostad når de var plassfolk. De hadde 9 barn: Anton, Jørgen, Jens, Julie, Anna, Oline, Ragne, Petrine, Gurina. Når Bernt døde i 1929, ble plassjorda lagt til gården, men dattera Gurina eide husene en tid etterpå.

Info