Her er påvist en gravhaug, men den er vanskelig å se idag.

Husmannsplassen Ratenget ble anlagt her rundt 1820 og ble nedlagt før 1875. De som ryddet plassen var trolig Ola Iversen og Serina Andresdtr. Revika.

Trolig var de eneste plassfolket i Ratenget. Plassen var omkring 7 dekar.

Det har også vært fotball-løkke her fram til slutten av 1970-åra.

Info