En gang i tida har denne flata vært benyttet til dyrking. Vi ser steiner som ligger i nedre kant av jordstykket fra da det ble ryddet, og som navnet antyder ble det ryddet ved avsviing, og brukt til å dyrke rotvekster.

Det var vanlig å ha jordstykker som dette inne i skogen – her var det beskyttet for vær og vind og klimaet var godt og varmt. En annen slutning det kan være naturlig å trekke er at det på den tiden ikke var elg eller rådyr. Da hadde nok rotvekstene blitt dyrefor framfor menneskefor ! Det har mest sannsynlig aldri vært noe bosted her.

Rett nedenfor her er det et flott og luftig utsiktspunkt ut mot Nordviksundet og Ytterøya.

Info