Rotvollvika

Dere står nå omtrent på grunnmuren til den gamle husmannsplassen Rotvollvika. Huset lå omtrent der veien er i dag, ned mot det øverste huset på toppen av bakken.

Historien til plassen er kjent fra 1825, men den er sikkert mye eldre enn det.

Det var en typisk husmannsplass med litt jord og med sjødrift som viktig næringsvei. Husdyrholdet var geiter som senere ble erstattet av sauer. Lenger ut på Rotvoldtangen er registrert en gravhaug som er røysa opp med store mengder stein.

Maleren Arthur Loktu har malt en rekke motiver fra Vangshylla og Inderøy. Her tre motiver som viser Rotvollvika – malt i 50-årene.

Se tavle.

 

Info