Her lå det tidligere en liten grend av husmannsplasser, som etterhvert ble solgt som selvstendige småbruk.

Fra øst har vi Sjøenget, tidligere Bakken eller Sleipvika. I dag er det en hytte like ved det gamle småbruket (som er ubebodd).

På øvre side av veien, lenger vest, ligger Ulvinbakken som er i bruk også i dag.

Nede ved sjøen ligger Sleipvika, tidligere husmannsplass, som idag er hytteeiendom.

Info