Stene

Bilde: Det var nok ikke slik dyra fikk vannet servert i 1780, men snarere i et oppkomme nedenfor husa. Området her har fått navnet “Smørbekken”. Navnet stammer fra den tiden bøndene på Sakshaug hadde “drikkestasjon” her på vei til og fra sommerbeite på Nordfjellet. Da fikk de som bodde på plassen smør i vederlag.

Stene

Eiendommens høyeste punkt. Det var i år 1886 at eiendommen fikk navnet Stene.
Mortinus Petterson Melhus ble gift med datteren (Ingeborg Margrete) fra plassen, som til da hadde vært husmannsplass under Kvam nedre.

Mortinus og Ingeborg kjøpte bruket og kalte det «Stene», de tok også Stene som
familienavn. Som husmannsplass fikk stedet også kallenavnet «Smørbekken». Mot slutten av 1890 åra fikk Mortinus og Ingeborg også kjøpe naboplassen «Skogen», som tilleggsjord.

Så kan en spørre seg om hvordan ungdommene hadde råd til å kjøpe seg jord og hus på den tida ?

Mortinus var av tysk militær slekt (Bruneck), og militært befal hadde i den tida god betaling. Det var mange av dem som kjøpte gård flere steder på Inderøy. Faren til Mortinus kjøpte Litle Ulven. Farfaren hadde gård på Frosta, og oppgav selv at han hadde hatt 2 koner og 24 barn, derav 8 sønner i militærtjeneste !

Det er samme slekta som har vært her helt fra 1780-årene da plassen først ble ryddet til husmannsplass, og fram til i dag. Som tidligere nevnt ble plassen omtalt som "Smørbekken" (1780-1886). Navnet stammer fra tiden bøndene på Sakshaug skulle ha buskapen på sommerbeite på «Nordfjellet». Da jaga de dyrene til nordsida av bygda der det var båtskyss over fjorden. Men dyra måtte ha vann underveis, og her var det et oppkomme som aldri var tomt. Når de kom tilbake om høsten var de også innom denne drikkestasjonen. Da fikk de som bodde på plassen smør i vederlag. Derav navnet: «Smørbekken».

Info