Trøa og Dammen var to husmannsplasser som lå like ovenfor her, begge ble ryddet og reist rundt 1830.

Den første som bodde i Trøa het Morten. Etter det kom Rasmus og Marta. Rasmus døde i 1860, 78 år gammel. Enka var igjen på plassen til rundt 1870, da ble jorda lagt ut til beite.

I Dammen er det visstnok samme slekta som har bodd helt fram til i dag. Et navn som går igjen på plassen er Ola. Den siste Ola som var husmann her ble gift med Olina fra Haselvika. Det var flere gutter fra dette området som fikk seg kone fra kystbygdene rundt Stjørnafjorden. Grunnen var trolig at det i den tida var et rikt sildefiske der, og det var mange mannfolk som dro dit på fiske, – så ble det litt annet fiske også …

I 1930 kjøpte Ola og Oline Dammen, og husmannsepoken var over. Navnet kommer av en stor dam ovenfor husene, men denne ble i sin tid omgjort til dyrkajord.

Info