Nedenfor Mariaplassen helt nede ved sjøen ligger Vegghushølet. Et vegghus var en primitiv hustype som ble benyttet i eldre tid, men de fantes og var bebodd her på Utøy så sent som første halvdel av 1900-tallet.

Huset hadde tre vanlige vegger av tømmer eller var utformet som jordgamme med ljore i toppen. Den fjerde veggen var en loddrett bergvegg. Mot denne veggen lå ildstedet som ble brukt om dagen for matlaging/koking o.l. Da ble bergveggen oppvarmet og ga fra seg varme om natten.

Dette var nok en fattigmannsbolig, og her skal det ha stått et slikt hus. Lokalt ble plassen kalt for «Vegglusholet», enten fordi det var lettere å si eller fordi det i dette huset var vegglus (lus trives i urene miljø). Vi ser at bergveggen er forvitret og det har rast løse steiner fra fjellveggen. Dette har bakgrunn i at fjellet først ble oppvarmet og dannet sprekker, deretter har vann trengt inn, frosset, og sprengt i stykker fjellet.

Det er lett å komme til og fra med båt, og sjøen og fiske var nok avgjørende for å overleve på et slikt sted.

Info