Hele stien og generelle opptak

Dronefilm uredigert Vangshylla - Kvamsholmen, 29 minutt

Produksjon: Nils Undersåker forteller:

Historien om stien - del 1

Vangshylla

Produksjon: Nils Undersåker forteller:

"Bjønnbrottet"

Artige historier:

"Trengende i natten". En historie fra Vangshylla gård under Georg Voldseth.

Hovedfilmer

20.09.23: Grovklipp Vangshylla.

Forr - Rå

20.09.23: Grovklipp Rå