Velkommen til kulturstien Straumen – Vangshylla på Inderøy

Kulturstien Vangshylla – Straumen er nok den første «landeveien» på Utøy, ettersom den går langsmed sjøen – der den første busettinga var. I dag går stien over 62 forskjellige grunneiere.

Langs stien finnes det flere kulturelle, historiske og botaniske severdigheter som er nærmere beskrevet på spesielle opplysningstavler (ca. 50 stk. i alt). Her kan en lese om historiske steder, planter og dyr. Og om folket som bodde her.

Stikart

Vandrekartet (utbrettskart) viser hele kulturstien og er nyttig å ha med seg på turen. Stikartene er også å finne på startpunktene.

Kart og tavler

Disse sidene vil være under utvikling i løpet av høsten 2018/vinteren 2019, så det fylles stadig på med informasjon. Følg med på våre facebooksider. 

Se turbeskrivelse og GPX spor på ut.no

På ut.no kan du laste ned turbeskrivelse og GPX spor for denne turen.