Arntplassen

Denne plassen lå i beitet rett ovenfor Råvika, og grunnmuren (Arntmuren) er enda lett å se.

Det var en liten plass uten husdyr, men med litt potet og korn. I tillegg til gårdsarbeid (pliktarbeid) livnærte de seg med fiske. I 1801 bodde Arnt og Brita her. De hadde en datter og 3 sønner som alle ble utkommandert som grensevakter i Verdal i 1807-1814. Den yngste var 18 år. Den eldste, Jon, tok over plassen etter 7 år som grensevakt.

I 1865 kom det nye folk til plassen, Arnt og Marta. De kom flyttende fra Arntberget som lå under Rostad, men kom opprinnelig fra Horg. De hadde 3 barn. Den yngste, Theodor (f. 1845), var sjømann. I 1875 bodde også han og kona med to barn på Arntplassen.

Plassen ble lagt ned rundt 1910 og jorda ble lagt til gården.

Info