Bjønndalen

Fra en liten bukt i landskapet går Bjønndalen bratt opp fra sjøen opp til dyrkajorda på Ness. Der var det tidligere to husmannsplasser – Bjønndalen og Sveet.

Plassen Bjønndalen var i bruk fra 1801 og fram til omlag 1900. Det var en stor plass der de hadde ku, 11 sauer og gris.

Plassen Sveet var mye mindre. Den var anlagt i 1865, men nedlagt igjen før 1891. Trolig var det bare en familie som brukte denne plassen.

Litt øst for Bjønndalen, på berga nede ved sjøen, står en stor firkanta steinblokk som blir kalla Bleiksteinen – et gammelt fiskemeè*. På vestsida, høyt oppe i berget, stikker Seisteinen fram. Dette er nok ikke noe fiskemeè, men steinen har nok fått navn etter utseende. Fra sjøen ser steinen svært naturlig ut.

Navnet Bjønndalen stammer sikkert fra en eller annen hendelse fra da det streifa bjørn om i bygda.

* Fiskemeè – landemerke som fiskerne brukte for å peile seg inn på fiskeplass.

Info