Første innskudd i Inderøy Sparebank

Arven etter Olina og Jacob ble det første innskuddet i Inderøy Sparebank

Da Olina døde i 1863 (Jakob var allerede død) etterlot hun seg flere mindreårige gutter. Ole Richter ble oppnevnt som verge for disse barna, som nok nok ble bortsatt i flere ulike hjem. Arven etter foreldra, 72 Speisidaler og 87 skilling, ble delt likt mellom de 8 barna.

Akkurat i den tida, 1864, ble Inderøens Sparebank starta, og de to første innskuddene i banken var fra to av disse guttene: Mortinus 16 år, og Ole 13 år, med foreldrearven på 9 Spesidaler og 11 skilling, til 5% rente.

Ole Richter var leder i bankens styre, og sørget nok for at disse to husmannsguttene ble de første innskytterne i banken, i stedet for en eller annen ”kakse” i bygda. Dette forteller mye om Ole Richters politiske ånd.

Info