Husmannsplassen Røenget

“Røenget” var en husmannsplass under Røvika, og lå rett nedenfor her du står. I 1865 var det Sivert (33 år) og Lisbet (24 år) som var “plassfolk” her. De fikk hele 12 barn, men flere døde i ung alder, fire av disse av difteri*. Ingen av barna slo seg ned på Inderøy, så når foreldra døde ble plassen slått sammen med Raudgrinda, og Jørgen Gran bygde nye hus.

Det var ikke husdyr på plassen, men de sådde havre og potet. Sivert som bodde her i 1860-åra var en mann som ble lagt merke til. Han kom fra Mære og livnærte seg som skomaker. Som ung hadde han tjenestegjort i Kongens garde i Stockholm, og det var bare staute og stramme karer som ble tatt ut til slik tjeneste ! Dette var i unionstida med Sverige: 1814 - 1905 (91 år). Unionen var en “personalunion” med to separate stater og et overhode - kongen. Landene hadde felles konge og utenriksminister, men egen regjering og statsminister. Kongen hadde garde med soldater fra begge land. Det var her Sivert ble utvagt til å tjenestegjøre i 1850-åra.

Når den rake og velbygde karen kom gående var det lett å se at han vart en atlet. Han var en veltalende mann folk så opp til og respekterte.

* Difteri: En akutt infeksjon i svelg og luftveier som det ikke fantes medisiner for på denne tida. I dag får alle barn
vaksine for difteri, stivkrampe og kikhoste.

Info