“Røenget” var en husmannsplass under Røvika, og lå rett nedenfor her du står. I 1865 var det Sivert (33 år) og Lisbet (24 år) som var “plassfolk” her. De fikk hele 12 barn, men flere døde i ung alder, fire av disse av difteri*. Ingen av barna slo seg ned på Inderøy, så når foreldra døde ble plassen slått sammen med Raudgrinda, og Jørgen Gran bygde nye hus.

Info