Illustrasjonsbilde

Husmannsplassen Skogen

(Illustrasjonsbilde)

"Skogen" var en husmannsplass under Kvam nedre som lå rett ovenfor her. Han som rydda plassen het Olav Halvorson, født 1820, og kom fra Gudbrandsdalen. Olav var gift med Serina Olsdatter. Sammen fikk de 2 barn, men Serina døde når barna var små, og Olav måtte finne seg en ny kone: Massi Bruås født1829.

De dyrka opp bra med jord, og hadde i 1875 (25 år etter han starta å rydde jord), både ku og sauer. De hadde plassen til ut i 1890 åra, men da tok helsa til å skrante, barna hadde reist ut, og Olav og Massi kunne ikke klare seg selv lenger. De ble da "satt på legd" i bygda, noe som var vanlig på den tida for de som ikke hadde familie til å ta vare på seg. Se egen sak til venstre.

Plassen ble nå solgt til Martinus Stene som tilleggsjord til Stene.

Info