Kvamsholmen

Dette er nok den eldste av Kvamsplassene. Den er nevnt allerede i 1701, men er trolig mye eldre.

I 1865 ble plassen kjøpt av Anton Grøn. Han kjøpte også opp Litlmarka og Holmsveet og slo alt sammen til et bruk. Flere av Grøn-slekta bodde her på Kvamsholmen fram til 1917 - da kjøpte Arnt Følstad plassen.

Rundt 1920 bygde Anton Haugberg sagbruk på berga vest for husene. Mye av tømmeret kom sjøveien, og det ble laget en lense nede på stranda. Det var også dampskipskai her.

Øst for husene er det et lite skjær som blir synlig på fjære sjø. Dette heter "Saltbuskjæret", noe som kan tyde på at det har vært saltutvinning her.

Stor-drivern Anton Haugberg

Når vi er her på Kvamsholmen kommer vi ikke unna å nevne "Gamel - Hauberin" (Anton Haugberg) og sagbruket han bygde her i 1912. Det går mange historier om Anton, og de fleste går på at han ville at ting skulle gå fort for seg. Det måtte foregå noe hele tida, og helst noe nytt og stort, og et av prosjektene var sagbruket på Kvamsholmen.

STORDRIVAR'N: Anton Haugberg fikk i gang stor aktivitet.

Mye av tømmeret kom sjøveien, og ble lagret innenfor en lense nede i bukta. Den videreforedlede trelasten ble skipa ut fra kaia her på Kvamsholmen. Bruket var i den tida stort og moderne. Som drivkraft var det en stasjonær mobilmotor, "Sleipner", som var bolta fast i berget og innebygd i et lite hus. Motorkrafta ga kraft til en dobbel klyvsag, en kappsag, og til å dra tømmeret opp fra lensa. Tømmeret ble skjært til plank, stablet og tørket. Sagbruket ga arbeid til 10-12 karer, som trengte mat - derfor var det også et eget "kokkhus" der det ble laga og servert mat av døtrene til Anton (Agnes, Ragnhild og Tina).

I 1933 solgte Anton gården til sønnen Johannes, og flyttet til Ekne der han kjøpte sagbruket Sjøenget.

Nedenfor bilder fra sagsbruktida:
“Kokka” Agnes Haugberg med “kavalerer” (v. Gustav Heggdal / h. Leif Kvam).
Arbeidslaget mellom plankestablene og foran motorhuset på Kvamsholmen (1912-1932).

Røverhistorier fra Kvamsholmen:

Vandring del 2: 5. Om folk og skatter på «Hølma»

Når vi fortsetter vår vandring, og passerer fleire fritidshus, ser vi Kvamsholmen. Den er nok den eldste av husmannsplassane på Kvam. Den er nevnt alt i 1701, men er nok mye eldre. Her har det vori aktiviteter av mange slag i dei ulike tider: Fisket har vore dreve herfra til alle tider, kaiannlegg, saltutvinning, gårdsbruk, […]

Info