Lunden

Området ble visstnok brukt som lunneplass for tømmer til Rostadsaga like ved. Balsamtrærne som det er mange av der idag har nok vokst opp etter at plassen ble nedlagt, men det store almetreet ved grunnmurene er nok det gamle tuntreet i Lunden.

Det var en heller liten husmannsplass og kanskje den yngste av Rostadbakkplassene. I 1875 var Andres Olsen Grøtte fra Meldalen husmann her. Trolig var det han som ryddet plassen. Dette var en svært allsidig og dyktig håndverker, han var både snekker og smed, og han hadde trolig mye å gjøre med oppbygginga av sagbruk og kvern som vart anlagt like ved Lunden, og like ens med damanlegget lenger oppe i bekken. Han var visstnok også møller på Rostadkverna.

Richter hadde sikkert mye bruk for denne karen, og derfor ble han flytta opp på gården og ble boende der. Lunden ble overtatt av Kristin Kvam som etter en tid la ned plassen og tok med seg stua og flytta til Lysaker.

Info