Lysaker er et selvstendig bruk som aldri var husmannsplass, men kåreiendom* til Undersaker østre. Det var Folkvart Folkvartson og kona Beret Sivertsdtr. som i 1851 flyttet hit som kårfolk da de solgte Undersaker. De kalte plassen «Kåret». Se forøvrig forhistorien på egen tavle om husmannsplassen Asphaugen noen hundre meter mot lenger bort langs stien (østover mot Straumen).

Like før 1900 kjøpte Kristian Kvam dette bruket. Han kom fra husmannsplassen Lunden under Rostad (se eget oppslag i nærheten av Kveinnbua nedenfor Rostad) og flytta med seg stua derfra med robåt. Stua satte han opp litt sør for de opprinnelige husene. Plassen fikk nå navnet «Lysaker». Denne stua med tilbygg er fortsatt i bruk.

I tillegg til jorda har fiske vært en viktig del av livsgrunnlaget for de som bodde her.

* Kåreiendom/Kårbolig: Ved generasjonsskifte i landbruket er det tradisjon at avtroppende generasjon får «kår» hos overtakeren, som flytter inn i hovedbygningen. De eldre flytter inn i kårboligen, som kan være del av hovedbygningen, eller et eget hus på eiendommen.

Info