Nausthaugen

Husmannsplassen Nausthaugen lå her. Det var en liten plass med 3 dekar i areal, og 3-4 sauer som buskap. Siste husmannsfolket var skredder Sivert Jørginus Arntsen og Olive Olsdotter. Sivert, født 1836, reiste rundt som skredder. Han tok 2 kr for å sy en hel dress.

Sivert og Olive hadde 9 barn som vokste opp i det vesle hjemmet, og ei av døtrene, Anna Hegdal, var den siste som bodde her. I 1942 fikk hun hjelp til å flytte huset opp til veien, der det fortsatt står, dog «noe» restaurert.

Nedenfor her var det flere gårder som hadde naust, derav navnet. Det går flere historier om de som bodde på Nausthaugen.

Det går flere historier om de som bodde i Nausthaugen. Her er et par av disse gjenfortalt av Nils Undersåker:

Vandring del 1: 14. SKREDDAREN.

Når vi går gammelvegen frå Hegdalsness, forstår vi dette var berre ein kjerreveg. Men når første bakken er unnajort, kjem vi til ei lita slette: ”Haugabakken”, dette var storåkeren i ”Nausthaugen”, ein husmannsplass litt lenger fram. Siste plassfolka her var Olive og Sivert Jørginus Arntsen. Sivert, f. 1836, for rundt på gardane og sydde kleda. Han tok 2 kroner for å sy ein dress. Når skreddaren kom måtte kjøkenbordet være ledig, for han sat oppå bordet når han sydde.

Info