Nedre Rostadbakken – Johannesplassen

Hovedbilde: Johannesplassen ligger i bratt helling mot sjøen. Stue og fjøs under samme tak, og i tillegg er det et lite frittstående uthus. 

Denne plassen er trolig anlagt i 1836. Plassfolkene Jakob Pedersen og Olina Johannesdtr. var visstnok de første som bodde på plassen. Ved skiftet etter dem var det litt å dele på de mindreårige barna (de hadde totalt 8 barn). Ole Richter som var verge for dem satte pengene i banken for 2 av de minste guttene da den var nyåpnet. Dermed ble de to plassguttene de første innskyterne i Inderøy Sparebank.

De siste plassfolkene var Johannes Olsen og Lorense Johannesdtr.

Da de døde ble jorda lagt til hovedgården i 1929, men sønnen Ole fortsatte å betale bygsel for plassen og hadde barndomsheimen til feriebruk inntil den brant ned i 1970-åra. Denne plassen var ganske stor og fødde både ku, sauer og griser.

Se tavle.

Info