Nedre Rostadbakken – Johannesplassen

Hovedbilde: Johannesplassen ligger i bratt helling mot sjøen. Stue og fjøs under samme tak, og i tillegg er det et lite frittstående uthus. 

Denne plassen er trolig anlagt i 1836. Plassfolkene Jakob Pedersen og Olina Johannesdtr. var visstnok de første som bodde på plassen. Ved skiftet etter dem var det litt å dele på de mindreårige barna (de hadde totalt 8 barn). Ole Richter som var verge for dem satte pengene i banken for 2 av de minste guttene da den var nyåpnet. Dermed ble de to plassguttene de første innskyterne i Inderøy Sparebank.

De siste plassfolkene var Johannes Olsen og Lorense Johannesdtr.

Da de døde ble jorda lagt til hovedgården i 1929, men sønnen Ole fortsatte å betale bygsel for plassen og hadde barndomsheimen til feriebruk inntil den brant ned i 1970-åra. Denne plassen var ganske stor og fødde både ku, sauer og griser.

Se tavle.

Husmannens levekår

Den 5. april 1836 underskrev Jakob Pedersen Rostadbakken husmannskontrakt med Jørgen Richter. Kontrakten sa at han skulle få overta halvdelen av plassen som Peder Jakobsen (faren) hadde, under visse forpliktelser,

Info