Råvika

Dette er en av de eldste husmannsplassene i bygda – kanskje anlagt så tidlig som i 1665, men helt sikkert fra 1701.

Plassen lå svært fint til, med noe jord å dyrke slik at de kunne fø opptil 2 kyr, sauer og geiter, og kunne drive fiske på fjorden. Flere av husmennene i Råvika var gode håndverkere – særlig tømmermenn – og tjente nok noe på det.

Det er også kjent at husmannen Ola Mikkelson som døde i 1794, drev litt som pengeutlåner og at eldste sønnen, Peder Olson, brukte farsarven sin og kjøpte gårdene Klepp og ytre Aas.

Råvika, som lå under Ulvin, ble fradelt gården i 1910 og er i senere tid brukt som fritidseiendom.

Se tavle.

Rå til høyre i bildet, og Rostadkaia – der hvor rasteplassen er nå. Foto fra 11/7 – 1895.
Rå to the right in the picture, and Rostadkaia quay – where the rest stop is now. Photo from 11/7 – 1895
Det har vært fint besøk her på Rå før også, som i 1855 !
(Legg merke til at stue og fjøs er bygd sammen)
Posh ladies conversing over the fence at the farm Rå, on this picture in 1855!

Info