Røgrinda

Dette var en husmannsplass under Røvika fra midten av 1800-tallet. De første som bodde her var Henrik Hanson fra Sparbu, og Nella Jakobsd. Henrik var tømmermann. Neste driver var sønnen deres Hans, født 1859, og kona Anna. Rundt 1900 kjøpte Hans og Anna seg jord ved Hogstad og bygde seg hjem der ("Grindvold").

I 1902 flyttet Jämten Ole Nilson fra Åre hit. Han ble gift med Margrete fra "Håggån" (Håggåholmen/Jonholmen/Haugen friområde i dag), og de hadde plassen fram til 1910 da de flyttet tilbake til Jämtland. Nå ble plassen lagt tilbake til hovedgården Røvika, og i 1924 ble plassen slått sammen med "Rødenget" og kjøpt av vegvokter Jørgen Gran. Sammen med kona Margrete bygde de opp bruket Granheim, som også ble kalt "Skogen".

Info