Rønningen

Bildetekst: Øver-Rønningen, med stue og uthus sammenbygget i vinkel. Sammenskjæringen mellom de to fløyene virker noe komplisert og uklar.

Øver - Rønningen

De eldste skriftlige kildene forteller at Johan Larson og kona Tale Lovisa Tørrisdatter bodde på denne husmannsplassen. I 1869 fikk de feste på "4 tolvfenning"*. I 1873 ble festeavtalen utvidet til 7 tolvfenning. Mor til Tale bodde her også en tid. De hadde flere barn, og når foreldra døde fikk eldste datter Kristine kjøpe plassen i 1957. Da hu døde 3 år etter overtok søstera Anna plassen. I dag er husene revet og jorda lagt til Ner-Rønningen.

Ner - Rønningen

Ner - Rønningen ligger ned mot sjøen. Fram til 1872 var det husmannsplass her under gården Kvam, men den ble da solgt for 700 kroner til den nest eldste sønnen på Kvam - Kristian E. Kvam. I 1887 fikk Kristian også skjøte på Røvik - Rønningen som lå like ved. Den var eid av lærer Frengen, og ble solgt til Kristian for 2400 kroner.

Tegning fra 2014 av husene i Øver-Rønningen, med husene i Ner-Rønningen i bakgrunnen

*Tolvfenning er et gammelt arealmål som er 520 kvadratmeter. En tolvfenning var et kvadratisk jordstykke som målte 12 målestenger i hver retning (ca 23 meter). En målestang var 3 alen og en alen var 63 cm. Altså var målestanga ca. 1,9 meter.

Når det var snakk om større flatemål brukte de gjerne "Mæling". En "Mæling" var 6 mål (1 mål=1000 kvadratmeter=ca 31,6 x 31,6 meter). En annen måleenhet som ble mye brukt var "Favn", der en Favn var 1,88 meter. Denne enheten ble mest brukt på sjøen.

Info