Sjøbygda – Forsgrenda

Bildet viser hvordan grenda så ut i 1922 da bildet ble tatt av Nils E. Aunet. Lengst i øst ligger gården Forr som er nevnt i skrifter fra 1500-tallet (1). Under denne gården var to husmannsplasser. Av disse lå den ene på Labergståa nede ved sjøen. Der bodde Kak-Hans som ernærte seg ved å selge brødvarer som han kjøpte i Mosvik. Han var også mye brukt som bedmann når det skulle være selskap. Labergståa var lasteplass den tida de fraktet ved med jekter til Trondheim.

Øverst i grenda ligger Ulvinaunet (2). I 1854 var det kårenka på Øver-Ulvin som delte fra og bygde dette bruket. Det har derfor hele tiden vært et selvstendig småbruk. Lenger ned ser vi Tronhusaunet som opprinnelig var husmannsplass under Tronhus og var i bruk som plass kanskje så tidlig som 1665, og er dermed en av de eldste husmannsplassene i bygda (3). Alt i 1833 ble Tronhusaunet kjøpt og ble et fint småbruk.

Næssbakkin (4):

Næssbakkin

Nærmest på bildet ser vi Nessbakkin, som var husmannsplass under Ness. Dette er en svært gammel husmannsplass, nevnt første gang i 1758. Plassen er liten, men i 1865 er opplyst at de fødde ku, 5 sauer, geit og gris. Det var Rasmus Jonson, f. 1816, og kona Marta Larsdtr. som var der da. De fikk kjøpe Nessbakkin omkring 1878, men solgte småbruket til Andreas Lorentsen, f. 1839 og Gurine Halvorsdtr.

Info