Vannkraft

Her ble vannet i bekken utnyttet til å dra både Sagbruk og kornmølle. Vannet ble med andre ord brukt to ganger: Først drev vannet et undervannnshjul som drev saga, før det ble ledet i en renne til et overvannshjul som drev mølla. Når saga gikk, så gikk også mølla.

Lenger oppe i bekken ble det laget en demning slik at de hadde et vannmagasin å ta av.

Sagbruket/mølla ble laget i den tida Jørgen Richter var på Rostad – rundt 1850. Han hadde gode hjelpere i sønnen John Kristian og meldalingen Anders Grøtte Olsen, og selvsagt også husmennene på Rostad. Anlegget var i drift til det kom elektrisk kraft til bygda, rundt 1920.

Tegning av Svein Jørum, slik vi tror anlegget så ut. Det vesle huset til venstre på tegninga er et naust, i dag står «Kveinbua» på denne tomta.

Info