Vestre Rostadbakken – Martinplassen

Denne husmannsplassen er anlagt straks etter 1800, visstnok av en slektning til Richterfolket på Rostad. I 1875 satt enke Andrea Matiasdtr. med plassen. Hun ble oppgift med enkemann Martin Pedersen fra Vollen under Undersåker.

De satt med plassen til Martin døde i 1927. Da ble plassen nedlagt. Dette var en heller liten plass. De fødde 5-6 sauer og gris, men ingen ku.

Legg merke til at det er to dørsteiner og to kjelleråpninger. (antagelig har det bodd to familier her en gang).

Tavle.

Info