Sysvedalen

Denne dalen går fra Rotvoldfjæra oppover mot Rotvold. Her er sikkert et veldig gammelt stykke dyrkajord – sørvendt og god jord. Navnet forteller at det er dyrka ved avsviing av krattskogen – altså et svee der det ble sådd korn. Videre forteller navnet at jordstykket vender mot sør.

Sysvedalen er nok en språklig omdanning av Sørsvee-dalen

Sjøbakken (1)

Her lå en husmannsplass som var i bruk en kort tid. I 1875 var smed Peder Sveinsson og Jokomina Jonsdtr plassfolk der. De hadde en datter som også het Jokomina.

Plassen må ha vært liten, for det er opplyst at de fødde 1 sau.

Sjøbakken ble nedlagt som husmannsplass før 1891.

Gamleveien (2):

Gamleveien

Fra Vangshylla og rett opp gjennom bakkene gikk gamleveien, som var den første offentlige vei her fra begynnelsen av 1800-tallet. Men helt fra den første bosettinga i Vangsgrenda har det nok vært vei eller sti her for folk som skulle ned til naustene eller til sjøen. Etter at nyveien var ferdig i 1930, ble gamleveien redusert til avlingsvei og snarvei.

Info