Vangshylla

Opprinnelig var det husmannsplassen Vangshylla samt noen naust for Vangsgårdene som utgjorde dette strandstedet. Husmannsplassen er av de eldste vi kjenner, og den er nevnt allerede i 1661. Så tidlig som 1790 ble plassen kjøpt og utviklet seg etterhvert til en liten gård.

Det ble tidlig opprettet skysstasjon på Vangshylla med skyssing over Skarndsundet. Senere kom posthus, og etter at det ble anløp av rutebåt ble eieren av gården båtekspeditør. Ny vei ned til Vangshylla ble ferdig i 1930 og rett etter ble det bygd kai for rutetrafikk på fjorden. Rutebåttrafikken, med anløp bl. a. fra Trondheim, varte fram til ca 1952.

Thomas Næss bygde nytt forretningsbygg her etter at nyveien kom, og hadde fiskemottak som ble benyttet av Skarnsundfiskerne. Georg Voldseth som eide gården, hadde motorbåt og drev skyssvirksomhet på sjøen. Blant annet kjørte han postrute til Mosvik og Framverran, og til disse stedene skysset han også doktor og dyrlege. Mellom Inderøy og Ytterøy hadde han presteskyss, og ellers skysset han til alle tider av døgnet folk som ville over Skarnsundet eller til Ytterøy.

Denne trafikken opphørte da det kom i gang fergetrafikk i 1958. I begynnelsen gikk ferja mellom Levanger, Ytterøy, Mosvik, Framverran og Vangshylla. I 1991 ble Skarnsundbrua åpnet og på mange måter ble Vangshylla da liggende utenom trafikken.

Maleren Arthur Loktu malte en rekke motiver fra Vangshylla. Her et fra 1953.

Alle artikler om Vangshylla: 

Vangshylla

Opprinnelig var det husmannsplassen Vangshylla samt noen naust for Vangsgårdene som utgjorde dette strandstedet. Husmannsplassen er av de eldste vi kjenner, og den er nevnt allerede i 1661. Så tidlig som 1790 ble plassen kjøpt og utviklet seg etterhvert til en liten gård.

Gamleveien

Fra Vangshylla og rett opp gjennom bakkene gikk gamleveien, som var den første offentlige vei her fra begynnelsen av 1800-tallet. Men helt fra den første bosettinga i Vangsgrenda har det nok vært vei eller sti her for folk som skulle ned til naustene eller til sjøen. Etter at nyveien var ferdig i 1930, ble gamleveien redusert til avlingsvei og snarvei.

Rotvollvika

Dere står nå omtrent på grunnmuren til den gamle husmannsplassen Rotvollvika. Huset lå omtrent der veien er i dag, ned mot det øverste huset på toppen av bakken. Historien til plassen er kjent fra 1825, men den er sikkert mye eldre enn det. Det var en typisk husmannsplass med litt jord og med sjødrift som […]

Sysvedalen

Denne dalen går fra Rotvoldfjæra oppover mot Rotvold. Her er sikkert et veldig gammelt stykke dyrkajord - sørvendt og god jord. Navnet forteller at det er dyrka ved avsviing av krattskogen - altså et svee der det ble sådd korn. Videre forteller navnet at jordstykket vender mot sør.

Vandring del 1: 1. Vangshylla

Langs stien har det foregått mye spennende opp gjennom tida. Nils Undersåker forteller i denne artikkelserien om selvopplevde hendelser og gjenfortalte historier om folk og hendelser langs stien. Svein Jørum har illustrert mange av artiklene. Vi startar frå Vangshylla. Den personen eg først og frems tenker på da, er Georg Voldseth. Mitt første møte med […]

Info